O festiwalu

W centrum programu tegorocznego festiwalu znajdują się dzieła, które są wyrazem protestu – przeciwko wojnie na Ukrainie i innym konfliktom, przymusowi emigracji, a także degradacji środowiska naturalnego. Nie ma koncertu festiwalowego, w którym nie znalazłby się choć jeden utwór odnoszący się do tych spraw. Współczesny świat przeraża zarówno starszych twórców, jak i tych najmłodszych, którzy dopiero debiutują na niwie artystycznej i w publicznym dyskursie. Deklarują swoje postawy różnymi środkami, sięgając zarówno do klasycznego potencjału muzyki jako „mowy dźwięków”, jak i nowszych sposobów, związanych z użyciem elektroniki, czy odwołujących do techniki soundscape’u, czyli włączania do kompozycji odgłosów otaczającego świata. Obecność w programie najnowszych kompozycji stworzonych w Europie i USA umożliwi porównanie ze sobą zarówno warsztatu kompozytorów, jak i tego, co mają nam do powiedzenia o sobie i o świecie. Są wśród nich pierwszy raz prezentowane w Polsce utwory, które składają się na nowojorski Projekt Kaléko, upamiętniający urodzoną w Polsce, a po przewrocie hitlerowskim zamieszkałą w Nowym Jorku polsko-żydowską poetkę Maszę Kaléko, która w swoich wierszach nieustannie krążyła wokół tematu wypędzenia. Z kolei propozycja Związku Kompozytorów Brandenburgii w ramach międzynarodowego festiwalu intersonanzen 2022 akcentuje refleksję „cywilizacyjną” – w propozycjach składających się na program koncertu intersonsnzen na czoło wysuwa się wątek „cywilizacyjny” – natura, miasto, technika. Kilku polskich twórców pragnęło złożyć hołd ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę, m.in. w najprostszy sposób – cytując ukraińską melodię ludową. Prezentujemy także dzieła muzyki absolutnej, napisane zarówno przez autorów „klasycyzujących”, jak i „poszukujących”. Jak zwykle na Nowych Falach pokażą swoje prace najmłodsi – uczniowie gdańskich szkół muzycznych i studenci Akademii Muzycznej im S. Moniuszki. Serdecznie zapraszamy na nasze koncerty.

Organizatorzy