Ursula Erhart-Schwertmann

Ursula Erhart-Schwertmann jest rodowitą wiedenką. Studiowała pedagogikę muzyczną i grę na wiolonczeli w Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu. W latach 1987-2000 była wiolonczelistką Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Działała także jako solistka i kameralistka, a oprócz tego komponowała i wykonywała aranżacje. Od 2019 roku jest prezydentem INÖK (Interessengemeinschaft Niederösterreichische Komponist*innen).

www.ursula.erhart-schwertmann.com

*

W utworze PICS dźwiękowe wyobrażenia otrzymują różne realne bądź fikcyjne obrazy. Wewnątrz krótkich epizodów zostają zdefiniowane odmienne charaktery muzyczne. Dźwięki elektroniczne wypełniają przejścia między epizodami. Utwór wykorzystuje wszechstronne możliwości dźwiękowe instrumentów, jak również skrajnie różne parametry stylistyczne.

Ursula Erhart-Schwertmann
Komentarz zaczerpnięty z programu koncertu festiwalu intersonanzen w Poczdamie, 2022