Tadeusz Dixa

Tadeusz Dixa studiował w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, uzyskując dyplomy w trzech specjalnościach: teorii muzyki, kompozycji w klasie prof. Andrzeja Dziadka (obydwa z wyróżnieniem) oraz dyrygentury symfoniczno-operowej pod kierunkiem prof. Wojciecha Rajskiego. Odbył również roczne studia kompozytorskie i dyrygenckie w Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu. Od 2009 roku pracuje w macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Kompozycji. Stopień doktora w dyscyplinie sztuk muzycznych uzyskał w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Jego twórczość obejmuje utwory solowe, kameralne i orkiestrowe, które były wykonywane na koncertach i festiwalach muzycznych w Polsce oraz wielu krajach europejskich. Jest założycielem oraz dyrygentem orkiestry Sinfonietta Pomerania, specjalizującej się w repertuarze muzyki współczesnej i prawykonaniach. Od 2015 roku współtworzy odbywający się w Gdańsku Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”.

*

Pieśń Nachts na mezzosopran i gitarę napisałem do tekstu poetki Maszy Kaléko. Wiersz opisuje atmosferę nocy i powiązane z nią rozważania nad tajemnicą śmierci. Taka tematyka idealnie wpisuje się w muzyczną tradycję nokturnu, do której w krótkiej muzycznej formie chciałem bezpośrednio nawiązać.

Tadeusz Dixa

*

Elegia jest ekspresyjną miniaturą, pierwotnie napisaną na altówkę (2020). Moją ideą artystyczną było zademonstrowanie rozmaitych możliwości fakturalnych, kolorystycznych i ekspresyjnych instrumentu solowego. Nostalgiczny i melancholijny typ ekspresji współistnieje w utworze z fragmentami spokojniejszymi, bardziej lirycznymi, jak również z momentami pełnymi dramaturgii.

Tadeusz Dixa
Komentarz zaczerpnięty z programu koncertu festiwalu intersonanzen w Poczdamie, 2022

*

Adagio na altówkę i orkiestrę kameralną napisałem dla znakomitego altowiolisty Krzysztofa Komendarka-Tymendorfa. Utwór ma charakter solowej impresji, w której ważną rolę pełni kolorystyka, kształtowana głównie poprzez specyficzne rozwiązania harmoniczne oraz instrumentacyjne.

Tadeusz Dixa