Susanne Stelzenbach

Susanne Stelzenbach urodziła się w Reudnitz w Turyngii. Obecnie działa jako wolny artysta w Berlinie. Jej dorobek obejmuje prawie wszystkie gatunki, w tym muzykę elektroniczną, teatr muzyczny, utwory orkiestrowe, a także teksty literackie. Jej utwory były wykonywane przez wiele artystek oraz nadawane w radiu. Jest także kierowniczką artystyczną festiwali nowej muzyki oraz interdyscyplinarnej akcji „pyramidale” w Berlinie-Hellersdorfie. Otrzymała wiele nagród, wyróżnień i stypendiów. W firmie Kreuzberg Records wydała dwie płyty autorskie: KUNST (2012) i treiben (2017). Wiele jej utworów zostało opublikowanych przez Verlag Neue Musik w Berlinie.

www.susanne-stelzenbach.de

*

Codzienny napływ niepokojących wiadomości – skutki zmian klimatycznych, pandemia koronawirusa, nierozwiązywalny konflikt na Ukrainie skłoniły mnie do tego, by rozszerzyć jedną ze swoich drobnych kompozycji, napisanych dla Max Brand Ensamble, do postaci scenariusza. Użyte w kompozycji instrumenty akustyczne realizują hektyczne pasaże przebiegające w silnych kontrastach dynamicznych na tle spokojnych płaszczyzn dźwiękowych, których ciche dźwięki czasem przerywa gwałtowne crescendo. Warstwa elektroniczna posiada własną dramaturgię. Tworzy niezależny świat dźwiękowy, modyfikując warstwę instrumentalną.

Susanne Stelzenbach
Komentarz zaczerpnięty z programu koncertu festiwalu intersonanzen w Poczdamie, 2022