Piotr Jędrzejczyk

Piotr Jędrzejczyk – kompozytor, dyrygent i aranżer, wykładowca gdańskiej Akademii Muzycznej, doktorant Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie kompozycji Anny Zawadzkiej-Gołosz. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie kompozycji Krzysztofa Olczaka (dyplom z wyróżnieniem w 2017 roku) oraz klasie dyrygentury symfoniczno-operowej Elżbiety Wiesztordt-Sulecińskiej (dyplom w 2019 roku). Był wieloletnim przewodniczącym Koła Artystyczno-Naukowego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki. W latach 2015–2017 pełnił obowiązki dyrektora artystycznego i dyrygenta Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej. Jest redaktorem, korektorem i kopistą w Polskim Wydawnictwie Muzycznym oraz współpracownikiem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku i gdańskiego wydawnictwa Experimental Workshop. Jego kompozycje wykonywane były na licznych festiwalach (m.in. Copenhagen Avantgarde Music Festival, Randspiele Festival (Berlin), Realtime – Internationales Festival Für Neue Musik Bremen, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”, Gdański Festiwal Muzyczny, Międzynarodowe Forum Altówkowe w Poznaniu) oraz koncertach w kraju i za granicą. Jest laureatem konkursów kompozytorskich, m.in. uzyskał I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór na akordeon solo lub na akordeon i zespół kameralny (2014) oraz I miejsce w konkursie Stwórz Boarding Music na pokłady samolotów eurolot.com (2014). Jako dyrygent współpracował z Orkiestrą Filharmonii Sinfonia Baltica, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestrą Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdyńską Orkiestrą Symfoniczną oraz innymi zespołami, biorąc m.in. udział prawykonaniach utworów pomorskich kompozytorów. Jest beneficjentem Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014, 2015), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014), Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2015, 2016), Stypendium Marszałka Województwa pomorskiego dla Twórców Kultury (2018, 2020, 2021), Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska (2020, 2021, 2022), Stypendium doktoranckiego Akademii Muzycznej w Krakowie (2018, 2020) i Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku dla Najlepszych Studentów (2013, 2014, 2015, 2016). W 2015 roku za działalność twórczą otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, a w maju 2016 roku był finalistą konkursu Czerwonej Róży jako najlepszy student Akademii Muzycznej w Gdańsku.

*

Tytuł utworu PEH na fortepian, hi-hat i elektronikę pochodzi do pierwszych liter nazw użytego instrumentarium w języku angielskim: piano, electronics, hi-hat. Koncepcja napisania duetu na fortepian i hi-hat z towarzyszeniem warstwy elektronicznej zrodziła się w roku 2014, kiedy byłem jeszcze w trakcie studiów licencjackich. Mimo to dopiero w listopadzie bieżącego roku, na zamówienie Nowicki/Nowicki Duo, doszło do finalizacji kompozycji. Utwór powstał w ramach stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.

Piotr Jędrzejczyk