Marcin Kopczyński

Marcin Kopczyński urodził się w 1973 roku w Inowrocławiu. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną w Inowrocławiu w klasach fortepianu i rogu. W 1998 roku otrzymał dyplomy bydgoskiej Akademii Muzycznej z kompozycji (z wyróżnieniem, w klasie Franciszka Woźniaka) i teorii muzyki. W 2010 roku uzyskał stopień doktora sztuki w specjalności kompozycja i teoria muzyki, w 2018 roku – stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest adiunktem w macierzystej uczelni. Dwukrotnie był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. W 1997 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Inowrocławia. W 2000 roku jego 8-głosowy motet In Te Domine speravi znalazł się w finale konkursu New London Choir Choral Composition Prize. W latach 2010 i 2018 otrzymał Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a w 2011 roku stypendium artystyczne Prezydenta Inowrocławia. W 2013 roku został laureatem Europejskiego Festiwalu Akademii Muzycznych w Warszawie. Otrzymał także Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególny wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego (2013). Kilkakrotnie był wyróżniany jako animator kultury przez Prezydenta Inowrocławia (1997, 2008, 2015, 2017). W 2017 roku został uhonorowany dyplomem na XXIX Międzynarodowym Festiwalu „Janwarskije Muzykalnyje Wiecziera” w Brześciu (Białoruś). Jest autorem kilkudziesięciu kompozycji na różne składy wykonawcze. Jego utwory i opracowania były wykonywane w kraju i za granicą, m. in. na festiwalach Coral de Turon, Festival Internacional de Musica de Cantabria (Hiszpania), International Sacred Music Choir Competition in Vilnius (Litwa), Festiwal Muzyki Polskiej w Gyor (Węgry), Europe Month in Saudi Arabia 2016, XII International Music Festival Art Duo Prague (Czechy), XXIX International Festival „January musical parties” w Brześciu (Białoruś), III Spotkania Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej we Lwowie (Ukraina), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, Musica Moderna w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal La Folle Yournee de Varsowie, Międzynarodowe Forum Pianistyczne w Sanoku (2012, 2013, 2017). Jego utwory i opracowania wykonywali i nagrywali m.in. soliści: Ingrida Gapova, Małgorzata Ratajczak, Krzysztof Meisinger, Radosław Sobczak, oraz dyrygenci – Agnieszka Duczmal, Jerzy Salwarowski, Jan Łukaszewski, Włodzimierz Siedlik, Zygmunt Rychert, Mieczysław Nowakowski, Jerzy Kosek, Miroslav Skoryk, Piotr Wajrak, Aleksander Gref, Paweł Radziński, Michał Dworzyński. Kompozycje Kopczyńskiego zostały utrwalone na kilku płytach CD.

*

Pieśni op. 107 (2021) powstały w ciągu trzech dni, do wierszy Słońce!, Dawnym śladem i Modlitwa – cały ten mały cykl zatytułowałem frazą Oświeć mi serce, oświeć mi duszę, wziętą z pierwszego wiersza. Podczas ich tworzenia przeżyłem wiele radości, wzruszeń, uniesień, ale też rozterek, co do ich języka muzycznego… Muszę się pogodzić z tym, że muzykę wokalną tworzę właściwie w stylistyce romantyczno-impresjonistycznej, inaczej nie potrafię tego usłyszeć. Przepiękne wiersze Leopolda Staffa po raz kolejny przyczyniły się do powstania pieśni…

Marcin Kopczyński