Klaus Ager

Klaus Ager, ur. w 1946 roku w Salzburgu jest kompozytorem i dyrygentem. Studiował grę na fortepianie, kompozycję i dyrygenturę w Mozarteum w Salzburgu oraz muzykologię na Uniwersytecie w Salzburgu. Studia kompozytorskie kontynuował u Pierre’a Schaeffera i Oliviera Messiaena w Konserwatorium Paryskim. Od 1975 do 1986 kierował Österreichische Ensemble für Neue Musik. W latach 1995-2000 był rektorem Wyższej Szkoły Muzycznej Mozarteum w Salzburgu. Począwszy od 2000 roku, poświęcił się głównie pracy jako gościnny kompozytor i wykładowca w Ameryce Południowej i Północnej oraz prowadzeniu w całej Europie kampanii na rzecz poprawy pozycji kompozytorów. Od kwietnia 2004 jest prezesem Austriackiego Związku Kompozytorów. Piastując to stanowisko, zainicjował między innymi kongres „Komponowanie w Europie w XXI wieku”. Odbył się on po raz pierwszy w 2006 roku w Wiedniu.

*

Kaléko Lieder Klausa Agera zostały skomponowane w 2022 roku dla Projektu Kaléko. Po raz pierwszy zostały wykonane przez Williama Andersona i Sharon Harms na festiwalu sztuki The Village Trip, zorganizowanego dla upamiętnienia dziedzictwa kulturowego Greenwich Village.

William Anderson