Jonathan Dawe

Jonathan Dawe urodził się w Bostonie. Licencjat z kompozycji uzyskał w Oberlin Conservatory u Richarda Hoffmanna, a magisterium i doktorat w Juilliard School of Music w Nowym Jorku, jako student Miltona Babbitta. Od 1995 roku wykłada w Juilliard School. Otrzymał nagrody Koussevitzky Music Foundation, New York State Council on the Arts, Fromm Foundation Grant, Presser Award 1997, Charles Ives Scholarship, Bearns Prize (Columbia University), dwie nagrody ASCAP, dwie nagrody BMI, stypendium David Cinnamon Prize oraz Herbert Ellwel Prize. Otrzymał zamówienia od dyrygenta Jamesa Levine’a i Boston Symphony Orchestra, Brentano String Quartet, Cygnus Ensemble, New Juilliard Ensemble, New York New Music Ensemble, Manhattan Percussion Ensemble, Phoenix Ensemble oraz Institute for Advanced Study w Princeton. Jego utwory nagrywa wytwórnia Furious Artisans. W swojej twórczości Jonathan Dawe łączy nowoczesne środki z wyobraźnią barokową. Interesuje go zwłaszcza twórczość operowa.

*

W kręgu zainteresowań Jonathana Dawe leży także muzyka konstruowana w oparciu o struktury wyznaczone matematycznie. Spośród jego ostatnich kompozycji wiele inspirowanych jest geometrią fraktali. Ich punktem wyjścia są klasyczne tematy, które są dekonstruowane i „stwarzane” na nowo z multiplikowanych homogenicznych cząstek. Gitarowe Imaginary fractals, czy fortepianowy Little Salzburg Sketchbook, skomponowany w 2021 roku, to przykłady zastosowania takiej właśnie strategii. Druga z kompozycji ma postać quasi-wariacji, których źródłem materiałowym są melodie klasyczne. Kompozytor „rozbiera je” na czynniki pierwsze, tworząc nowy, nieklasyczny przebieg czasowy poprzez powtarzanie modyfikowanych motywów. Ukłonem w stronę tradycji jest faktura utworu – Dawe odświeża tradycyjne modele pianistyczne, jak układy figuracyjne i akordowe, sprawiając, że muzyka brzmi znajomo i przystępnie.

Kompozycję Der Man im Mond na głos, gitarę i fortepian stworzył Dawe w 2022 roku specjalnie dla projektu Kaléko – Village trip. Utwór, stworzony do wiersza Kaléko Nachtlied prawykonali w Greenwich Village, we wrześniu 2022 roku Sharon Harms, Joan Forsyth i William Anderson.

Magdalena Dziadek