Aleksandra Brejza

Aleksandra Brejza – kompozytorka, pedagog, adiunkt Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Studia ukończyła w klasie Franciszka Wożniaka w tejże uczelni. Jest laureatką dwóch wyróżnień w Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich. Otrzymała także nagrody w Konkursie Kompozytorskim w Rumi (II nagroda) i Konkursie Psalmodycznym w Katowicach (II nagroda) oraz została finalistką London Price w konkursie zorganizowanym przez Londyński Chór Kameralny. Tworzy przede wszystkim utwory kameralne, głównie pieśni do tekstów takich poetów, jak Anna Achmatowa, Czesław Miłosz, Maria Pawlikowska Jasnorzewska, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Były one wykonywane w wielu krajach Europy oraz w USA.

*

Liryka wokalna jest formą ekspresji szczególnie bliską artystycznej wrażliwości Aleksandry Brejzy. W swej klasycznej postaci jako głos z fortepianem zespolony ze słowem poetyckim obecna jest w jej muzyce od początku drogi twórczej. Potwierdzają to 3 Pieśni na głos z fortepianem do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej będące umuzycznieniem wierszy Plejady, Oczy na skrzydłach i Jesienne niebo. Inspiracja tą właśnie poezją jawi się kompozytorce jako coś oczywistego. Odczytuje bowiem teksty Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jako „poezję kobiecą”, w której odkrywa „dużo delikatnych gestów, ruchów, pewnego rodzaju symboliki”. Plejady w obrazowaniu poetyckim zachwycają subtelnością ujęć kolorystycznych, sensualizmem oddającym stany duszy podmiotu lirycznego […]. Zniuansowane brzmieniowo i dynamicznie, bogate są w odcienie ekspresji muzycznej podkreślającej „ton zasadniczy” przekazu poetyckiego […]. Korzystają z bogatego zasobu środków fakturalnych i harmonicznych muzyki współczesnej z recenzji Anny Nowak na płycie autorskiej A. Brejzy Hommage a nous (2020 DUX).